Fervir

Utbildning

Filosofie masterexamen i översättning (engelska till svenska, tyska till svenska)

Göteborgs universitet, 2011 

Filosofie kandidatexamen (tyska, engelska och lingvistik)

Göteborgs universitet, 2009

Översättning/lokalisering/korrekturläsning

Ämnesområden

  • programvara/IT

  • webbplatser

  • fordonsteknik

  • jordbruk, skogsbruk

  • marknadsföring

  • idrott, historia, populärvetenskap, språkvetenskap, släktforskning, spel, allmänna ämnen

Exempel på översättningsarbeten:

German to Swedish

reparationshandböcker för Audi, Volkswagen, Škoda, Mercedes, Daimler, BMW

översättning av webbplatser

English to Swedish

reparationshandböcker för Mercedes

användarhandböcker för Seat

marknadsföringsmaterial för Fiat, Alfa Romeo, Jeep

konsumentelektronik och programvara för bl.a.. Apple, Nintendo, Maxell, Philips, Fujitsu

översättning av webbplatsers

spel (äventyr, sport)

 

Studentarbeten

Översättning/analys av Samuel Pepys dagbok (utdrag) (magisteruppsats)

Översättning/analys av Walter Scotts ”Old Mortality” (utdrag) 

Analys av marknadsföringstext (IKEA-katalogen en/ty/sv) (masteruppsats)

Analys av en skogvetenskaplig facktext 

Analys av Grass ”Katz und Maus” och Goethes ”Die Wahlverwandtschaften” (kandidatuppsats)

Analys av Shakespeares ”King Lear”

Övrigt

Övriga språkkunskaper

Franska, grundläggande (gymnasienivå)