Fervir

Education

Master of arts in translation (English to Swedish, German to Swedish)

University of Gothenburg, 2011 

Bachelor of arts (major in German, minor in English and Linguistics)

University of Gothenburg, 2009

Translation and subtitling

Subject areas

  • software

  • web sites

  • forestry, agriculture, animal husbandry

  • marketing

  • general subjects

  • sports, history, popular science, genealogy, linguistics, games, general subjects

Examples of translation projects:

German to Swedish

repair handbooks and user manuals for Audi, Volkswagen, Škoda, Mercedes, Daimler

various consumer electronics appliances

web site translation

English to Swedish

repair handbooks for Mercedes

user manuals for Seat

marketing material for Porsche, Fiat, Alfa Romeo, Jeep

consumer electronics and software for e.g. Apple, Nintendo, Maxell, Philips, Fujitsu

web site translation

games (adventure, sports)

 

Studentarbeten

Översättning/analys av Samuel Pepys dagbok (utdrag) (magisteruppsats)

Översättning/analys av Walter Scotts ”Old Mortality” (utdrag) 

Analys av marknadsföringstext (IKEA-katalogen en/ty/sv) (masteruppsats)

Analys av en skogvetenskaplig facktext 

Analys av Grass ”Katz und Maus” och Goethes ”Die Wahlverwandtschaften” (kandidatuppsats)

Analys av Shakespeares ”King Lear”

Övrigt

Övriga språkkunskaper

Franska, grundläggande (gymnasienivå)